Të Gjithë Lindin Musliman | Albanian Subtitles

Description

Description

Other videos

Hamza shpjegonë që ateizmi është një zgjedhje dhe që njerëzit dhe pjesa tjetër e krijimit vjenë në ekzistencë duke iu nënshtruar vullnetit të një krijuesi (musliman)

© 2020 EFDawah All Rights Reserved

EFDawah Indonesia (New Channel)
https://www.youtube.com/channel/UCSGJ47UfvliIlHcnV4ge9Mw

Please support us by donating towards the dawah. Jazak’Allahu Khairan to you all

https://www.patreon.com/EFDawah

https://www.gofundme.com/efdawah-youtube-channel

https://www.paypal.me/EFDawah

Earn Free Donations for EFDAWAH https://www.donation-generator.co.uk/?Charityid=18&fbclid=IwAR1MJ-VOjEfqD85YXhjv7q1QSP8afgmoi2aoTi6_EbL5KCbK4TNgKsWz2Jk

https://www.facebook.com/efdawah/

https://www.instagram.com/efdawah_official/

Some Useful Websites

http://www.call-to-monotheism.com
http://www.islamic-awareness.org
https://discover-the-truth.com
http://www.letmeturnthetables.com
http://www.manyprophetsonemessage.com
https://qurananswers.me/

https://unveiling-christianity.net
https://callingchristians.com

Earn Donations for EFDawah by linking through to major Retailers via the Links on Earn Free Donations for EFDAWAH https://www.donation-generator.co.uk/?Charityid=18&fbclid=IwAR1MJ-VOjEfqD85YXhjv7q1QSP8afgmoi2aoTi6_EbL5KCbK4TNgKsWz2Jk . You shop and we Donate! No Catch

#efdawah